פתיחת התפריט הראשי

"ויקרב אתך" - לאותו שירות שהרחיק ממנו שאר עדת ישראל