קטע:רש"י על במדבר טז ג

"רב לכם" - הרבה יותר מדאי לקחתם לעצמכם גדולה

"כלם קדושים" - (תנחומא) כולם שמעו דברים בסיני מפי הגבורה

"ומדוע תתנשאו" - אם לקחת אתה מלכות לא היה לך לברר לאחיך כהונה לא אתם לבדכם שמעתם בסיני אנכי ה' אלהיך כל העדה שמעו