קטע:רש"י על במדבר טו לח

"ועשו להם ציצת" - על שם הפתילים התלוים בה כמו (יחזקאל ח) ויקחני בציצית ראשי ד"א ציצית על שם וראיתם אותו כמו (שיר ב) מציץ מן החרכים

"תכלת" - (מנחות מב) צבע ירוק של חלזון