קטע:רש"י על במדבר טו לו

"ויציאו אותו" - מכאן שבית הסקילה חוץ ורחוק מב"ד (סנהדרין מב)