קטע:רש"י על במדבר טו כז

"תחטא בשגגה" - בע"א

"עז בת שנתה" - שאר עבירות יחיד מביא כשבה או שעירה ובזו קבע לה שעירה