קטע:רש"י על במדבר טו כא

"מראשית ערסתיכם" - (ספרי) למה נאמר לפי שנאמר ראשית עריסותיכם שומע אני ראשונה שבעיסות ת"ל מראשית מקצתה ולא כולה

"תתנו לה' תרומה" - (ספרי) לפי שלא שמענו שיעור לחלה נאמר תתנו שיהא בה כדי נתינה