קטע:רש"י על במדבר טו יא

"או לשה" - בין שהוא בכבשים בין שהוא בעזים כבש ושה קרוים בתוך שנתם

"איל" - בן י"ג חדש ויום אחד