קטע:רש"י על במדבר טו טו

"ככם כגר" - כמותכם כן גר וכן דרך לשון עברית (בראשית יג) כגן ה' כארץ מצרים כן ארץ מצרים (מ"א כב) כמוני כמוך כעמי כעמך