קטע:רש"י על במדבר טו ה

"לכבש האחד" - על כל האמור למעלה הוא מוסב על המנחה ועל השמן ועל היין