קטע:רש"י על במדבר טו ג

רש"י על רש"י על במדבר טו ג • [[רש"י על רש"י על במדבר טו ג {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"ועשיתם אשה" - אין זה צווי אלא כשתבאו שם ותעלה על לבבכם לעשות אשה לה'

"ריח ניחח" - שיהיה נחת רוח לפני

"לפלא נדר או בנדבה וגו'" - או שתעשו האשה בשביל חובת מועדיכם שחייבתי אתכם לעשות במועד