קטע:רש"י על במדבר טו ב

"כי תבאו" - בשר להם שיכנסו לארץ