קטע:רש"י על במדבר ח כב

"כאשר צוה ה' וגו' כן עשו" - להגיד שבח העושין והנעשה בהם שאחד מהן לא עכב