רש"י על במדבר ח כ

<< רש"י על במדבר • פרק ח
ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • יא • טז • יז • יט • כ • כב • כד • כה • כו • 


"ויעש משה ואהרן וכל עדת וגו'" - משה העמידן ואהרן הניפם וישראל סמכו את ידיהם