קטע:רש"י על במדבר ח טז

"נתנים נתנים" - נתונים למשא נתונים לשיר

"פטרת" - פתיחת