קטע:רש"י על במדבר ח ג

"ויעש כן אהרן" - (ספרי) להגיד שבחו של אהרן שלא שינה: