קטע:רש"י על במדבר ז כ

"כף אחת" - כנגד התורה שנתנה מידו של הקב"ה

"עשרה זהב" - כנגד עשרת הדברות

"מלאה קטרת" - גימ' של קטרת תרי"ג מצות ובלבד שתחליף קו"ף בדל"ת על ידי א"ת ב"ש ג"ר ד"ק