קטע:רש"י על במדבר ז יג

"שניהם מלאים סלת סד" - למנחת נדבה