קטע:רש"י על במדבר ז טז

"שעיר עזים אחד לחטאת" - לכפר על קבר התהום (עיין ברא"ם) וטומאת ספק