קטע:רש"י על במדבר ז ט

"כי עבדת הקדש עליהם" - משא דבר הקדושה הארון והשלחן וגו' לפיכך בכתף ישאו