פתיחת התפריט הראשי

"כפי עבודתם" - שהיה משא בני גרשון קל משל מררי שהיו נושאים הקרשים והעמודים והאדנים