קטע:רש"י על במדבר ז ח

"כפי עבודתם" - שהיה משא בני גרשון קל משל מררי שהיו נושאים הקרשים והעמודים והאדנים