קטע:רש"י על במדבר ו יט

"הזרוע בשלה" - לאחר שנתבשלה