קטע:רש"י על במדבר ו ד

"חרצנים" - (נזיר לד) הם הגרעינין

"זג" - הם הקליפות שמבחוץ שהחרצנים בתוכן כענבל בזוג