פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על במדבר ה ל

"או איש" - כמו (שמות כא) או נודע כלומר אם איש קנאי הוא לכך והעמיד את האשה