פתיחת התפריט הראשי

"ופקדיו אשר צוה ה' את משה" - ואותן הפקודים היו במצוה מבן שלשים שנה ועד בן חמשים