קטע:רש"י על במדבר ד כו

"אשר על המשכן" - כלומר הקלעים והמסך של חצר הסוככים ומגינים על המשכן ועל מזבח הנחשת סביב

"ואת כל אשר יעשה להם" - כתרגומו וית כל די יתמסר להון לבני גרשון