קטע:רש"י על במדבר ד יח

"אל תכריתו" - אל תגרמו להם שימותו