פתיחת התפריט הראשי

"אל מכסה עור תחש" - (כלים לב) כמין מרצוף