קטע:רש"י על במדבר ג מט

"העדפים על פדויי הלוים" - על אותן שפדו הלוים בגופן