קטע:רש"י על במדבר ג מ

"פקד כל בכור זכר וגו' מבן חדש ומעלה" - משיצא מכלל ספק נפלים