קטע:רש"י על במדבר ג לא

"והמסך" - היא הפרכת שאף היא קרויה (פרכת) המסך