פתיחת התפריט הראשי

"האנשים האלה" - את שנים עשר נשיאים הללו

"אשר נקבו" - לו כאן בשמות