קטע:רש"י על במדבר א יז

"האנשים האלה" - את שנים עשר נשיאים הללו

"אשר נקבו" - לו כאן בשמות