קטע:רש"י על אסתר ט לב

"ומאמר אסתר קים וגו'" - אסתר בקשה מאת חכמי הדור לקבעה ולכתוב ספר זה עם שאר הכתובים וזהו ונכתב בספר