קטע:רש"י על אסתר ט כז

"הנלוים עליהם" - גרים העתידים להתגייר

"ככתבם" - שתהא המגילה כתובה כתב אשורית