קטע:רש"י על אסתר ט כ

"ויכתב מרדכי" - היא המגלה הזאה כמות שהיא