פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על אסתר ח יד

"מבהילים" - ממהרים אותם לעשות מהרה לפי שלא היה להם פנאי שהיה להם להקדים רצים הראשונים להעבירם