קטע:רש"י על אסתר ח טו

"ותכריך בוץ" - מעטה בוץ טלית העשוי להתעטף