קטע:רש"י על אסתר ז ד

<< רש"י על אסתר • פרק ז >>
ג • ד • ה • ז • ח • ט • 


"כי אין הצר שוה בנזק המלך" - איננו חושש בנזק המלך שאילו רדף אחר הנאתך היה לו לומר מכור אותם לעבדים ולשפחות וקבל הממון או החי' אותם להיות לך לעבדים הם וזרעם