רש"י על אסתר ז ג

רש"י על אסתר • פרק ז >>
ג • ד • ה • ז • ח • ט • 


"תנתן לי נפשי" - שלא אהרג בשלשה עשר באדר שגזרת גזירת הריגה על עמי ומולדתי

"ועמי" - אינתן לי בבקשתי שלא יהרגו ואם תאמר מה איכפת לך כי איככה אוכל וראיתי וגו'