קטע:רש"י על אסתר ה ד

"יבוא המלך והמן" - רבותינו אמרו טעמים הרבה בדבר מה ראתה אסתר שזימנה את המן כדי לקנאו במלך ובשרים שהמלך יחשוב שהוא חשוק אליה ויהרגנו ועוד טעמים רבים

"אל המשתה" - כל סעודה נקראת על שם היין שהוא עיקר