קטע:רש"י על אסתר ב ט

"ויבהל את תמרוקיה" - זריז וממהר בשלה משל כולן

"הראיות לתת לה" - לשרתה וכן עושין לכולן ורבותינו דרשו מה שדרשו

"וישנה" - שינה אותה