קטע:רש"י על אסתר א יט

"דבר מלכות" - גזרת מלכות של נקמה שצוה להורגה

"ויכתב בדתי פרס ומדי" - בספרי חוק ומנהג המלכות

"ולא יעבור" - חוק זה מביניהם שיהא זה חוק ודת לכל הבוזה את בעלה

"אשר לא תבוא ושתי" - ולכך נהרגה