קטע:רש"י על אסתר א יג

"כי כן דבר המלך" - כי כן מנהג המלך בכל משפט לשום את הדבר לפני כל יודעי דת ודין