קטע:רש"י על אסתר א ג

"הפרתמים" - שלטונים בלשון פרס