קטע:רש"י על איכה ג מה

"סחי ומאוס" - הוא ניע בלשון משנה כיחו וניעו שניסח מתוך הריאה ויוצא דרך הגרון

"תשימנו" - לשון הווה הוא