קטע:רש"י על איכה ג לו

"לא ראה" - לא הוכשר בעיניו שיעוותו בית דין של מעלה אדם בריבו כמו מה ראית כי עשית וגו'