קטע:רש"י על איכה ג לב

"כי אם הוגה" - אם האדם מביא עליו יגון בשביל עונו ואחר כך וריחם כרוב חסדיו

"הוגה ויגה" - לשון תוגה הם