קטע:רש"י על איכה ג כב

"חסדי ה' כי לא תמנו" - וכל הענין עד מה יתאונן וגו'

"כי לא תמנו" - כמו כי לא תמו ויש מפרשים כי לא תמנו כמו (במדבר טז) האם תמנו לגוע חסדי ה' הם אשר לא תמנו ולא כלינו בעונינו