קטע:רש"י על איכה ב ז

"נאר" - ביטל וכן (תהלים פט) נארת ברית עבדך

"כיום מועד" - שהיו שמחים ומשוררים בתוכו בקול רם כן נתנו האויבים בחרבנו קול שמחה