קטע:רש"י על איוב מ כה

"תמשך לויתן וגו'" - כאשר תמשכנו בחכה ותשים אגמון באפו הידבר אליך תחנונים כלומר לא תוכל (להתקרב אליו) בכלי מצודה

"תשקיע לשונו" - תשקיע חבל בלשונו להוציאו ממקומו