פתיחת התפריט הראשי

"ראשית דרכי אל" - מבראשית נברא ראש לבהמות

"העושו" - הקב"ה בעצמו ישחטנו