קטע:רש"י על איוב מ יט

"ראשית דרכי אל" - מבראשית נברא ראש לבהמות

"העושו" - הקב"ה בעצמו ישחטנו